Úvod


Kryptoanarchismus je filosofie, která zdůrazňuje svobodu a anonymnost v digitálním světě. Používání šifrovaných technologií a kryptoměn, jako je například Bitcoin, může pomoci lidem vyhnout se státnímu dohledu a kontrole a tím posílit svobodu a nezávislost jedinců. Tyto nástroje mohou pomoci překonat bariéry, jako jsou finanční sankce a cenzura, a umožnit lidem zachovat svobodu projevu a svobodu podnikání.Bitcoin je digitální decentralizovaná měna, která byla vytvořena v roce 2009. Decentralizace znamená, že neexistuje žádná centrální autorita, která by měla možnost Bitcoin řídit. Místo toho je Bitcoin udržován sítí uživatelů (těžařů). Bitcoin umožňuje uživatelům platit za produkty a služby, aniž by museli prozrazovat své identity. Navíc má nízké transakční poplatky a platby jsou proveditelné velice rychle. Bitcoin se stává stále více populárním alternativním platebním systémem.